Ejerforeningen har ansat Lars Dyrehauge som vores nye vicevært.
Lars bor i naboblokken og har lignende job i flere ejendomme, og har desuden et stort kendskab til Rundhøj området.

I har sikkert allerede opdaget at der er blevet mere rent omkring vores ejendom, og vi kan hjælpe Lars ved ikke at smide cigaretskodder mm. på vort fælles område.

I bedes følge de henvisninger der kommer fra viceværten.

Viceværtens opgaver er begrænset til vore fællesarealer og installationer.

Da vi er overgået til en ny affaldsløsning, skal vi nu lukke affaldsskakterne.

Lukningen vil ske den 14. november. Hvis i på samme tid vil lægge jeres nøgle til affaldsskakterne ved jeres dør vil vi også gerne samle dem ind.

Vi gør i denne sammenhæng opmærksom på at der ikke må efterlades skrald eller andre ejendele i opgangen da det strider imod reglerne for brandsikkerhed.

Affaldvarme Århus har nu afsluttet etableringen af de nedgravede containere, og det betyder at du nu kan begynde at benytte disse.

Der vil i en periode blive tømt både skraldespande og nedgravede containere.

Når det endelige skifte sker, må skakten ikke længere benyttes, da Affaldvarme Århus indsamler de eksisterende skraldespande, og der dermed ikke er noget til opsamling.

Vi vil prøve at få etableret en låsning af skakten, men har endnu ikke fundet en passende løsning.

Der må naturligvis ikke henstilles affaldsposer på trappen.

 

Vi vil gerne have mulighed for at sende materiale til dig via e-mail, da det både vil være hurtigere og billigere end post via postvæsenet.

Det vil dreje sig om materiale fra vores administrator og ejerforeningen.

Hvis du ikke tilmelder dig, vil du få materiale som tidligere.

Registreringen skal foretages på vores administrators hjemmeside (Newsec) www.datea.dk/faa-hjaelp/foreninger/e-kommunikation

Der er indenfor den sidste måned flere gange set en rotte ved genbrugscontainer ud for nr. 96.

Kommunen er kontaktet og der er sat fælde op ved den nordligste garage, da der er tydelige spor af rotten til denne garage.

Det er vigtigt at kælderdøre holdes lukkede.