Der er indenfor den sidste måned flere gange set en rotte ved genbrugscontainer ud for nr. 96.

Kommunen er kontaktet og der er sat fælde op ved den nordligste garage, da der er tydelige spor af rotten til denne garage.

Det er vigtigt at kælderdøre holdes lukkede.