Vi vil gerne have mulighed for at sende materiale til dig via e-mail, da det både vil være hurtigere og billigere end post via postvæsenet.

Det vil dreje sig om materiale fra vores administrator og ejerforeningen.

Hvis du ikke tilmelder dig, vil du få materiale som tidligere.

Registreringen skal foretages på vores administrators hjemmeside (Newsec) www.datea.dk/faa-hjaelp/foreninger/e-kommunikation