Affaldvarme Århus har nu afsluttet etableringen af de nedgravede containere, og det betyder at du nu kan begynde at benytte disse.

Der vil i en periode blive tømt både skraldespande og nedgravede containere.

Når det endelige skifte sker, må skakten ikke længere benyttes, da Affaldvarme Århus indsamler de eksisterende skraldespande, og der dermed ikke er noget til opsamling.

Vi vil prøve at få etableret en låsning af skakten, men har endnu ikke fundet en passende løsning.

Der må naturligvis ikke henstilles affaldsposer på trappen.