Du har modtaget indbydelse til generalforsamling i ejerforeningen for Rundhøj Allé 96 til 108, hvor der blandt andet skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen bør bestå af fem personer, men har i denne periode kun været besat af tre personer, og da Jan er stoppet som formand, er der på nuværende tidspunkt kun to personer.

Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, og der opfordres derfor til at du som ejer, vil deltage i bestyrelsesarbejdet

Generalforsamlingen vælger personer til bestyrelse, og hvis der ikke er mulighed for at besætte posterne ved den ordinære generalforsamling, bliver det nødvendigt med en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger, indtil der er valgt en bestyrelse,
Omkostninger for leje af lokale er 720 kr pr. gang på sognegården.

Vi i bestyrelsen opfordrer til, at du som ejer engagerer dig i ejerforeningen, da vi har en fælles interesse i, at ejendommen bevarer sin værdi og fremstår i god stand.

Din ejerlejlighed består ikke udelukkende af din bolig, men også vaskehus, tag, cykelkælder, vandforsyning mm. og da det ikke er en lejebolig, er vi selv ansvarlige for rengøring, forsikringer, forbedringer, vedligeholdelse og reparationer.

Alt dette har du mulighed for at få indflydelse på, ved at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelses arbejdet er normalt ikke omfattende, og det giver også mulighed for at få indflydelse på ejerforeningens fællesområder og brug af disse..

Du opfordres derfor til at møde op til generalforsamlingen, og gerne med en lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Prøv evt. forud for generalforsamlingen at finde en nabo eller anden, som også kunne ønske at være med til at besætte de ledige poster.

Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men bestyrelsen har tidligere haft en årlig tradition med at gå ud at spise og evt. spille bowling på ejerforeningens regning.