Bestyrelsesmedlemmer

Formand - Anna Margrethe Nielsen - 108
- Alis Vraa Møllebjerg - 
- Tove Bach Schriver - 98 1.TV

1. Suppleant - Hanne Søderberg
2. Suppleant - Erik Grav Petersen


Husorden for ejendommen

Normalvedtægt for ejerforeninger - 29-11-2020

Tillæg til normalvedtægter ang. vinduer - 12.09.1994