Vi har modtaget ny information fra Århus kommune ang. nedgravede affaldsbeholdere.

Tryk på link for at se beskrivelsen og placering af containere

Du har modtaget indbydelse til generalforsamling i ejerforeningen for Rundhøj Allé 96 til 108, hvor der blandt andet skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen bør bestå af fem personer, men har i denne periode kun været besat af tre personer, og da Jan er stoppet som formand, er der på nuværende tidspunkt kun to personer.

Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, og der opfordres derfor til at du som ejer, vil deltage i bestyrelsesarbejdet

Generalforsamlingen vælger personer til bestyrelse, og hvis der ikke er mulighed for at besætte posterne ved den ordinære generalforsamling, bliver det nødvendigt med en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger, indtil der er valgt en bestyrelse,
Omkostninger for leje af lokale er 720 kr pr. gang på sognegården.